HOME


dr.sc. Nikša Sviličić, 13. studeni 1970.

Naobrazba:
 
1985. - 1989. srednje škole (istovremeno) Srednja glazbena škola (Odsjek violina / gitara)

- Srednja medicinska škola (Farmaceutski tehničar)

1990. - 1995. Fakulteti (istovremeno)

Diplomirao pri:

  - 1994. Akademija dramske umjetnosti (Odsjek filmska i TV režija)
  - 1994. Fakultet političkih znanosti (Odsjek novinarstvo)
  - 1995. Filozofski fakultet (Odsjek informacijskih znanosti, smjer muzeologija)
Na svakome od tri dodiplomska studija odličan prosjek ocjena - iznad 4.87

Poslijediplomski studij (magisterij znanosti)

  - 1999. Magisterij "Multimedijski računarski informacijski sustavi" (prvi u generaciji magistrirao)

Na poslijediplomskom studiju prosjek ocjena - iznad 4.97

2006. Obranjena Doktorska disertacija sa temom:

"Modeli i vrednovanje multimedijske i hipermedijske prezentacija virtualnih muzeja u Hrvatskoj"

2008. Upisan doktorat iz Književnosti, filmske i scenske umjetnosti
2008. Upisan doktorat iz Sociologije

 

 
 
Važnije nagrade i priznanja:
 

1993. Pobjednik filmskog festivala u Duisburgu, film "Enya"

1994. Pobjednik filmskog festivala u Edinboroughu, film "Tempus fugit"

1995. Rektorova Nagrada "Komunikološki aspekti audiovizuelnih poruka"

1996. Nagrada "Franz Mc Pherson" za najbolju internacionalnu TV kampanju (projekt Canopus NLE, predstavljanje na CFSS-u, Beč, 13.04.1996)

1997. Nagrada "Big Bell" za najinovativniji pristup kampanji za "TIM International (Belgijski odsjek)"

1998. Dobitnik "Zlatnog zvona" na Festivalu tržišnih komunikacija za plakat i video spot sa konceptom "Bramac - Jednom zauvijek" (suradnja sa "K & K", Hrvatska)

1998. Nagrada Društva sveučilišnih profesora za znanstveni rad temeljen na istraživanju "Hrvatsko novinarstvo i Internet"

1999. Posebno priznanje za najuspješniji pristup Telemarketing kampanji na konferenciji "International media studio approach" Amsterdam, 05.06.1999.

2000. Godišnja nagrada "Canopus Award" za najbolji multimedijalni NLE projekt, Tokyo 25. - 28. 04. 2000.

2001. Internacionalno "JT Award" priznanje: "The best in maintainig corporative communication processes", Osaka, 21.01.2001.

2009. Nagrada grada Komiže za dosege u kulturi za 2009.

2009. Velika nagrada publike na festivalu u Puli sa filmom "Vjerujem u anđele"

2010. Godišnja Nagrada grada Visa za film "Vjerujem u anđele"

2010. Nagrada publike na festivalu LIFE u Leskovcu sa filmom "Vjerujem u anđele"

2010. Nagrada publike na festivalu u Madeiri sa filmom "Vjerujem u anđele"

2010. Nagrada publike na Niš film festivalu za film "Vjerujem u anđele"

2010. Nagrada publike na festivalu u Freiburgu sa filmom "Vjerujem u anđele"

2010. Nagrada publike i nagrada sponzora festivala na Andrey Tarkovsky festivalu za film "Vjerujem u anđele"


 
 
Publikacije i važniji stručni i znanstveni radovi objavljeni kod nas i u inozemstvu:
 

 

a.) Publikacije (knjiga):

1. Sviličić, N.: (Knjiga): „Antropološka paradigma komunikacijskih aspekata prikazivanja, percepcije i vrednovanja muzejskih online sadržaja“, Institut za antropologiju, (Recenzenti: prof.dr. Slobodan Elezović, prof.dr. Nenad Prelog), Zagreb, 2010.


a1.) Izvorni znanstveni radovi:

1.Sviličić, N., Mučalo, M.: „Virtualni rat“, Politička misao, XXXVII (1), 2000., 229-242.

2.Sviličić, N.: Medijska istraživanja 2/98 "Novi medij i hrvatski masmediji", Međunarodna konferencija "Informacijska tehnologija i novinarstvo", Dubrovnik, 25. - 30. svibanj 1998. str. 223. – 226. (p.priopćenje).

3. Sviličić, N.: "The Role of Multimedia Systems and Directing Web Video Sequences for Online Shopping", 2001 IEEE International Conference on Intelligent Eingineering Systems, Helsinki, Finland, Sep. 2001.

4. Prelog, N., Sviličić, N.: "The mode of expression and way of content presentation croatian journals on Web", 9. Međunarodna konferencija "Information and intelligent systems IIS 1998", Varaždin 1998. str 141.

5. Sviličić, N.: "Uloga televizije u razvoju turizma u Hrvatskoj", Turizam i novinarstvo, Zbornik radova, str. 91. – 98.

6. Sviličić, N.: „Nastanak i tipološko definiranje muzeja na Internetu“, Collegium Antropologicum vol.34 (2010) str. 587. – 595.

7.Sviličić, N: „Visual Aspects of Perception of Multimedia Messages on the Web Through the „Eye Tracker“ Method“, Collegium Antropologicum vol.35 (210) str.159. – 167.


a2.) Znanstveni rad recenziran, objavljen u zborniku radova s međunarodnog znanstvenog skupa

1. Sviličić N.: "Web directing", 11. Međunarodna konferencija "Information and intelligent systems IIS 2000", CD ROM, Varaždin 2000.


b.) Znanstveni rad recenziran, objavljen u zborniku radova s domaćeg znanstvenog skupa

1. Sviličić, N.: "Elegija o etici u smiraj XX stoljeća u hrvatskom novinarstvu", Znanstveni skup "Trenutak hrvatske komunikacije 1997.", Zagreb, 25. ožujak 1998. str. 98. – 104.

2. Sviličić, N.: "Hrvatski mediji na Webu", Zbornik radova sa znanstvenog skupa "Novi mediji", HINA, Zagreb, 15. travanj 1998. str. 89. – 93.

3. Sviličić, N., „E – commerce: put prema E – marketingu“, Zbornik radova sa znanstvenog skupa „Novi mediji 2000“, pristup i pretraživanje sadržaja multimedijskih informacijskih baza, Komunikologijsko – novinarski odsjek Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu i HINA, Zagreb 2000.

 

 
 
Sudjelovanje i izlaganje na znanstvenim skupovima:
 

Dr.sc. Nikša Sviličić učesnik je i suorganizator brojnih znanstvenih skupova na kojima je uz sudjelovanje održavao i izlaganja. Od relevantnijih skupova izdvajaju se:

1. Međunarodna konferencija „Information Technology and Journalism“, Dubrovnik (direktor: Prof.dr. Nenad Prelog)
1995. Izlaganje „Croatian Medija on Web“, N.Sviličić
1996. Izlaganje „New Medium – New Future“, N.Sviličić
1997. Izlaganje „New Internet Techniques“, N. Sviličić, E.Šilić
1998. Izlaganje „New Medium & Croatian Masmedia“, N. Sviličić
2000. Izlaganje „Presentation Techniques in Communication Issues“, N. Sviličić
2002. Izlaganje „Internet and multimedia“, N. Prelog, N.Sviličić
2003. Izlaganje „Subliminal Messages in Masmedia“, N. Sviličić
2004. Izlaganje „Internet Maketing in 2004.“, N. Sviličić
2005. Izlaganje „ Cyberspace propaganda“, N.Sviličić
2006. Izlaganje „ Cyberlanguage – CML or CMC“, N. Sviličić

2. Međunarodna konferencija „Student Voice“, Hvar (direktor: Domagoj Bebić)
1998. Izlaganje „New Medium X – Rated“, N.Sviličić

3. Međunarodna konferencija „INES 2001“, Helsinki, Finland (direktor: prof.dr. Imre J. Rudas)
2001. Izlaganje "The Role of Multimedia Systems and Directing Web Video Sequences for Online Shopping",
Izlaganje je objavljeno kao članak u Zborniku radova sa Konferencije, "The Role of Multimedia Systems and Directing Web Video Sequences for Online Shopping", Helsinki, Finland, Sep. 2001.

4. Međunarodna konferencija “Turizam i novinarstvo”, Bol 1995, (direktor: prof.dr. Mario Plenković)
1995. Izlaganje “Projekt BINTEL – turistička televizija”, N. Sviličić
Izlaganje je objavljeno u obliku članka: "Uloga televizije u razvoju turizma u Hrvatskoj", Zbornik radova znanstveng skupa: "Turizam i novinarstvo", Bol, 23. - 26. listopad 1995. str. 91. - 98.

5. Međunarodna konferencija “9. Međunarodna Konferencija Informacijski i Inteligentni sustavi ‘98”, Varaždin 1998. (director: prof.dr. Boris Aurer)
1998. Izlaganje “Web Directing”, N. Sviličić
Izlaganje je objavljeno u Zborniku radova, pod naslovom "The mode of expression and way of content presentation croatian journals on Web", 9. Međunarodna konferencija "Information and intelligent systems IIS 1998", Varaždin 1998. str 141.

Sudjelovanje na domaćim skupovima:

1. Znanstveni skup "Trenutak hrvatske komunikacije 1997.", Zagreb, 25. ožujak 1998.
1997. Izlaganje "Elegija o etici u smiraj XX stoljeća u hrvatskom novinarstvu", N. Sviličić
Izlaganje je objavljeno u Zborniku radova sa znanstvenog skupa “Trenutak hrvatske komunikacije 1997.”, Zagreb, 25. ožujak 1998. str. 98. – 104.

2. Znanstveni skup „Novi mediji“, HINA, Zagreb, 15.travan 1998.
1998. Izlaganje "Hrvatski mediji na Webu", N. Sviličić
Izlaganje je objavljeno u obliku članka Zborniku radova sa znanstvenog skupa "Novi mediji", HINA, Zagreb, 15. travanj 1998. str. 89. – 93.

3. Znanstveni skup „Novi mediji 2000.“, HINA i FPZG 13. svibanj 2000.
2000. Izlaganje „E – commerce: put prema E – marketingu“ , N. Sviličić
Izlaganje je i objavljeno u obliku članka u Zborniku radova sa znanstvenog skupa „Novi mediji 2000“, pristup i pretraživanje sadržaja multimedijskih informacijskih baza, Komunikologijsko – novinarski odsjek Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu i HINA, Zagreb 2000.

 
 
Profesionalna karijera (TV novinarstvo, marketing, režija):

 

 • Urednik, scenarist i redatelj talk show emisije "Leptir" 1994. - 1995. (OTV)
 • Urednik, scenarist i redatelj emisije "Politički putokaz" 1996. (SLO)
 • Scenarist emisije "I to sam ja" 1995. - 1997. (HTV)
 • Art director i redatelj u producentskoj kući "Orlando film" 1996. - 1998.
 • Stručni suradnik i savjetnik za video produkciju marketinške ag. "K & K"
 • Stručni suradnik i savjetnik za video produkciju tvrtke "Publico"
 • Direktor UNESCO video projekta "Education for peace" 1996. - 1998.
 • Direktor odjela telemarketinga internacionalne tvrtke Eureco 1998. - 2000.
 • - Direktor korporativnih komunikacija tvrtke „Eureco“ 2000. – 2001.
 • Šef kabineta predsjednika skupštine grada Zagreba 2001. - 2002.
 • Kreativni direktor "full service" marketinške agencije "K & K" 2003. - 2006.
 • Većinski vlasnik i direktor konzultantske kuće "Proactiva d.o.o." 2003. -
 • Suvlasnik i partner "full service" marketinške agencije "Publico" 2004. -
 • - Ovlašteni vlasnik licence „Garuda HR tools Dennmark“ 2004. –
 • - Scenarist, redatelj, producent, autor glazbe i glumac u filmu „Vjerujem u anđele“ 2009.
 • - Predstavnik RH u Euroimagesu 2008. - 2010.
 • - Ravnatelj Hrvatskog audiovizualnog centra 2008. – 2010.
 
 
Znanstvena karijera:

 • Znanstveni novak pri FPZ na projektu prof. dr. Pavla Novosela "Hrvatska demokracija i njeni mediji" 1997. -1999.
 • Asistent prof.dr. Nenadu Prelogu pri Hrvatskim studijima - kolegij "Komunikologija i teorija informacija" 1997. - 1999.
 • Znanstveni novak na projektu dr.sc. Željka Hutinskog: "Formalizacija i normiracija procjene sigurnosti informacijskog sustava" 2000. - 2001.
 • Asistent i predavač pri Hrvatskim studijima na kolegiju "Teorija informacija i komunikacija" 2000. - 2001.
 • Asistent prof. dr. Nenadu Prelogu pri Faklutetu organizacije i informatike u Varaždinu na kolegiju "INDOK" 2000. - 2001.
 • Predavač kolegija "Multimedijski marketing" i "Integracija medija" pri Tehničkom veleučilištu - smjer "Elektroničko poslovanje" 2002
 • Predavač na TVZ-u, specijalistički studij, na kolegijima: Managerske „soft skill“ tehnike, Multimedijski marketing i Integracija medija 2007. -
 
 
Studijska putovanja i stipendije
 


1994. - 1996.

CEEPUS European, stipendija u Beču godina dana pri ATU, "Communication science unit", mentor: PhD Hans Benssen, PhD - 1994., tri mjeseca 1996. "Marketing and direct TV selling unit", mentor: Martin Hanwright, PhD

1997.
Dowson & Mc Cann stipendija, London, "Institute for Social communication" tri mjeseca, zima 1997. Član tima pri agenciji "Hanson & Hanson CMA (TV Communication Marketing Advisors)"

1999.
Amsterdam, "Telemarketing and direct selling courses", mjesec dana, praktična studija telemarketinga u praksi i njegovog kombiniranja sa ostalim načinima provođenja direktne prodaje. Mentorica: miss Natalie Woodsworth (voditelj najjačeg tima za telemarketing "Zepter BENELUX"), Nicolas Benel (BBDO), Sonia Wurth (BBDO).

2000.
12.04. - 21.04. Kuala Lumpur, "DV influence on creative processes in TV commercials", godišnja konferencija o Digital videu (DV). Uloga i perspektiva DV u televizijskoj produkciji i izradi TV reklama.

2001.
10.10. - 04.11. Seoul, "KUT - Korean University of Technology", gost profesor na katedri za Multimedijalne sustave na kolegiju "Multimedijski primjenjena kreativnost"

2002. - 2003.
Dobitnik Fulbrightove stipendije za šk.god. 2002/2003 na Harvard University, „School of Corporate Communications“ i na Ohio University, „School of Film“

2003. 21.03. – 01.04. University of San Hose, gost predavač na kolegiju "Communication management"

... više desetaka raznih znanstvenih i praktičnih savjetovanja i kongresa sa temama kreativnosti u izradi TV programa, managementa, telemarketinga, novinarstva, konceptualizma u marketinškim kampanjama diljem svijeta u trajanju od nekoliko dana.

 
 
Praktična iskustva u vođenju korporativnih kampanja 1995. – 2011.
 


Voditelj i suradnik pri realizaciji kreativno komunikacijskih kampanja za klijente:

• Aluk
• Auto centar Baotić
• Baumit
• BMW
• Bramac
• Centar Kaptol
• Coty
• DLW
• Doma
• Euroline
• Gorenje
• Hrvatski zavod za zapošljavanje
• Importanne
• Isover
• Kolinska
• Ledo
• Našicecement
• Nestle
• Osječka pivovara
• Philips
• Pivovara Laško
• Pliva
• Saponia
• Sloboda Osijek
• Termokomerc
• Valvoline
• Velana

 
 
Iskustva kao voditelj edukacijskih programa 1994. – 2011.
 

• ANDRAGOSKI CENTAR
• AGROKOR
• COCA COLA
• CRONET
• DHL
• ERONET
• EURECO
• FINA
• FRANCIS & HANSON
• GRAWE
• HENKEL
• HEP
• HRT
• HT
• HYPO BANKA
• INA
• IBM
• INTEGRA
• K & K
• KAUFLAND
• KENDA
• MGP FRUITCAKE
• MICRO GRUPA
• MOZAIK KNJIGA
• NAŠICECEMENT
• NEXE GRUPA
• NIELSEN
• OGILVY & MATHER
• ORIFLAME
• PLIVA
• PODRAVKA
• POSLOVNA ZNANJA
• PRIMA OSIGURANJE
• PRIVREDNA BANKA
• PUBLICO
• SAPONIA OSIJEK
• SONY
• TGM
• ULJANIK PULA
• VIPNET
• VARTEKS
• ZAGREBAČKA BANKA
• ZAGREBAČKI VELESAJAM

Više na www.proactiva.hr

 
 
Teme profesionalnih interesa:
 
• Multimedijski marketing
• Integriranje masmedija
• Komunikacijsko – korporativni procesi
• Korporativna struktura komuniciranja prema unutra/vani
• Pregovaračke i prezentacijske tehnike u komunikaciji
• Filmska i TV režija
• HR management
• Komunikacijska konceptualizacija i masmediji
• Komunikacijske tehnike
• Kreativni postupci
• Kreativno prezentiranje multimedijalnih sadržaja
• Multimedija
• NLE (Nelinearna montaža na Canopus DV sustavima)
• Poslovno pregovaranje
• Prezentacijske tehnike i njihova primjena
• Prezentacijske tehnike u interpersonalnoj komunikaciji
• Režija video sekvenci u multimediji
• Sistematska scenaristika
• Tehnike uspješnih govornika
 
 
Hobby:
 


Multiinstrumentalist (violina, gitara, klavir,klarinet ...)
Komponiranje i aranžiranje glazbe, do sada objavljena 2 CD albuma:

- 1. "The Age Of The New Age" 1997.
- 2. "Back To The New Age" 1998.

Albumi objavljeni u 5 europskih zemalja u nakladi od 7.000 primjeraka

Radio kao studijski glazbenik i koncertni gitarist sa Paul Simonom 1994 -1996.

 • Rad sa Canopus NLE sistemima ("Non Linear Editing", video montaža digitalnim sustavima za obradu slike i tona.)
 • Fotografija
 • Sokolarenje
 • Squash, mali nogomet
 • Sviranje violine i gitare, skladanje ...


Kontakt:
dr.sc. Nikša Sviličić
Adresa: Vinec 5, 10 000 Zagreb
E-mail: niksa.svilicic@proactiva.hr
Web: www.niksa-svilicic.com | www.proactiva.hr
Mobitel: 091 520 5070

 
 

HOME | PREZENTACIJE | FOTOGRAFIJE | BIOGRAFIJA | EXTRA | KNJIGA GOSTIJU