Nikša Sviličić

  • Nikša Sviličić-image
  • Nikša Sviličić-image

Nikša Sviličić

Osijek, 13. studenoga 1970.

Hrvatski komunikolog, znanstvenik, sveučilišni nastavnik, filmski redatelj i glazbenik poliinstrumentalist.

Preuzmi CV (hrvatski)

Preuzmi CV (engleski)

Biografija

Postignuto obrazovanje, akademski i znanstveni stupnjevi

Doktor znanosti:

1. FILMOLOGIJA I KNJIŽEVNOST (2014.) drugi doktorat
12.09.2014. Doktor znanosti (dr.sc.) obranio doktorsku disertaciju iz domene filmologije, književnosti i scenskih umjetnosti, na temu:
"Kauzalitet antropoloskih aspekata strukture filmskog izraza u paradigmi novoga hrvatskog igranog filma 1991.-2012."
2. INFORMACIJSKE ZNANOSTI (2005.) prvi doktorat
19.03.2005. Doktor znanosti (dr.sc.) obranio doktorsku disertaciju iz domene filmologije, književnosti i scenskih umjetnosti, na temu:
"Modeli i vrednovanje komunikacijskih aspekata multimedijskih prezentacija virtualnih muzeja u Hrvatskoj"
3. KOMUNIKOLOGIJA (in spe 2015.)
Treći doktorat (Komunikologija, odslušao sve semestre i trenutno u fazi izrade disertacije / obrana „in spe“ – konac 2015.g)

MAGISTAR ZNANOSTI:

1999. Magistar znanosti
Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike
Tema magisterija:
"Multimedijski računarski informacijski sustavi i hrvatski online mediji"

DIPLOMIRAO NA TRI FAKULTETA ISTOVREMENO:

- 1995. Diplomirao na Sveučilištu u Zagrebu Diplomirao je pohađavš tri osmosemestralna fakulteta istovremeno, sa prosjekom ocjena iznad 4.87 i to:
- 1995. Akademija dramske umjetnosti
(Odsjek filmska i TV režija)
- 1995. Fakultet političkih znanosti
(Odsjek novinarstvo)
- 1995. Filozofski fakultet
(Odsjek informacijskih znanosti, dodiplomski studij muzeologije)

ZAVRŠIO DVIJE SREDNJE ŠKOLE ISTOVREMENO:

- Srednja medicinska škola (farmaceutski tehničar) Split 1989.
- Srednja glazbena „Josip Hatze“, (violina, gitra) Spilt, 1989.

Radno iskustvo

- Od 2014. član Upravnog vijeća Instituta za antropologiju
- Od 2011. godine zaposlen sam pri Antropološkom institutu, kao znanstveni suradnik kao pročelnik zavoda za vizualnu antropologiju
- Od 2009. – 2010. Glavni ravnatelj HAVC-a (Hrvatskog audiovizualnog centra), krovne institucije svih hrvatskih audiovizualnih djelantosti pri Ministarstvu kulture RH.
- Od 2003. – danas: suvlasnik i programski direktor licencirane poslovne škole “Proactiva”, Zagreb (www.proactiva.hr), po međunarodnim certifikatima jedne od najboljih privatnih poslovnih škola u Republici Hrvatskoj
- Od 2008. –danas: suvlasnik i kreativni direktor full service marketinške agencije „Publico“
- Od 2003. – danas: profesor na brojnim znanstveni institucijama u Hrvatskoj i inozemstvu; Vern, Tehničko veleučilište, Agora, fakultet političkih znansoti, Filozofski fakultet ... za kolegije iz područje društvenih znanosti, polje informacijske znanosti.
- Od 2000. do 2001. Znanstveni novak na projektu dr.sc. Željka Hutinskog: "Formalizacija i normiracija procjene sigurnosti informacijskog sustava" pri Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu.
- Od 1997. do 1999. Znanstveni novak na projektu prof. dr. Pavla Novosela "Hrvatska demokracija i njeni mediji" pri Fakultetu političkih znanosti.

Znanstveni i stručni rad
(važnija usavršavanja, sudjelovanje u istraživanjima, gostovanja i sl.)

- Godine 2014. boravak u USA (Washington) na „American Anthropology Assosiation“ konferenciji iz domene sociokulturne antropologije, voditelj međunarodne sesije za vizualnu antropologiju AAA
- Godina 2013. listopad/studeni: boravak u Južnoj Americi (Brazil, Urugvaj, Argentina, Čile), snimanje dokumentarnog filma „Hrvati u Južnoj Americi“ i voditelj projekta znanstvenog istraživanja: „Sociokulturna hibridizacija Hrvata pete generacije“
- Godine 2002./ 2003. dobitnik Fulbrightove stipendije za šk.god. 2002/2003, boravak u USA, pri Ohio University i Harvard University, predavač kolegija: „Communication and multimedia aspects of film“.
- Tijekom boravka u USA 2002/2003, kao Fulbrightov stipendist istraživač i gost professor na sveučilištima i istraživačkim centrima (Houston, Los Angeles, San Francisco, San Jose, Mountain View, Silicon Valley, Boston, New York) i kao gost brojnih konferencija, znanstvenih skupova i panel diskusija.
- Diljem SAD održao brojna predavanja kao gost predavač iz domene razvoja komunikacijsko informacijske tehnologije i primjene informacijske tehnologije u filmu, odnosno sinergije multimedije i hipermedijalnosti sa konvencionalnim medijima.
- Tijekom 2001/ 2002.. dobitnik UNESCO stipendije, boravio 1 godinu u Seoulu, Južna Korea, pri "KUT - Korean University of Technology", kao profesor na katedri za Multimedijalne sustave na kolegiju "Multimedijski primjenjena kreativnost"
- Godine 1995./ 1996. boravak na Sveučilištu u Beču, kao stipendist istraživačkog programa pod nazivom „CEEPUS“, pod patronatom Ministarstva kulture RH i Republike Austrije.

Znanstveni interes (polja i područja)

• Komunikologija
• Informatologija
• Antropologija
• Vizualna antropologija
• Sociokulturna antropologija

POPIS PUBLIKACIJA

Knjiga:
Sviličić, N.: „Antropološka paradigma komunikacijskih aspekata prikazivanja, percepcije i vrednovanja muzejskih online sadržaja“, Institut za antropologiju, (Zagreb, 2010)
(Recenzenti: prof.dr. Slobodan Elezović, prof.dr. Nenad Prelog), Zagreb, 2010.

a) Izvorni znanstveni radovi:

1. Sviličić, N., Mikić, A., Glomazić, H.: „Previous Criminal Record As Predictor of Future Serious Offences“, Antropološki institut, Collegium Antropologicum vol.39 (1) 2015. str.

2. Sviličić, N., Maldini P.: „Political Myths and Totalitarianism: An Anthropological Analysis of their Causal Interrelationship“, Antropološki institut, Collegium Antropologicum vol.38, No.2 (2014) str.725. – 739.

3. Sviličić, N., Maldini P.: „Visual Persuasion and Politics: Ideology and Symbols of the Totalitarian Regimes“ – Case Study: Hammer and Sickle“, Antropološki institut, Collegium Antropologicum vol.37, No.2 (2013) str.569. – 582.

4. Sviličić, N., Vidačković Z..: „Film and Television in Croatia Today: Production, New Technologies and the Relationship with Visual Anthropology“, Antropološki institut, Collegium Antropologicum vol.37, No.1 (2013) str.251. – 261.

5. Sviličić, N., Vidačković Z..: „Aspects of the Structure of Film Expression and Anthropological Paradigm of Films Reception in Croatian Cinema and TV Distribution“, Antropološki institut, Collegium Antropologicum vol.36, No.3 (2012) str.997. – 1007.

6. Sviličić, N.: „Cyber Anthropology or Anthropology in Cyberspace“, Antropološki institut, Collegium Antropologicum vol.36 No.1. (2012) str.271. – 280.

7. Sviličić, N.: „History and Future of Visual Anthropology“, Antropološki institut, Collegium Antropologicum vol.35 No.1. (2011) str.187. – 192.

8. Sviličić, N.: „Guidelines for the Structure of Methodological Processes in Visual Anthropology“, Antropološki institut, Collegium Antropologicum vol.35 No.4. (2011) str.1273. – 1280.

9. Sviličić, N.: „Nastanak i tipološko definiranje muzeja na Internetu“, Antropološki institut, Collegium Antropologicum, vol.34 (2010) str. 587. – 595.

10. Sviličić, N. (2010): „Visual Aspects of Perception of Multimedia Messages on the Web Through the „Eye Tracker“ Method“, Antropološki institut, Collegium Antropologicum vol.35 (2010) str.159. – 167.

11. Sviličić, N., Mučalo, M.:"Virtualni rat", Politička misao br.1/(2000), str. 229

12. Sviličić, N.: Medijska istraživanja 2/98 "Novi medij i hrvatski masmediji", Međunarodna konferencija "Informacijska tehnologija i novinarstvo", Dubrovnik, 25. - 30. svibanj 1998. (p.priopćenje) str. 223. – 226.

13. Sviličić, N.: "The Role of Multimedia Systems and Directing Web Video Sequences for Online Shopping", 2001 IEEE International Conference on Intelligent Eingineering Systems, Helsinki, Finland, Sep. 2001.

14. Prelog. N., Sviličić, N.: "The mode of expression and way of content presentation croatian journals on Web", 9. Međunarodna konferencija "Information and intelligent systems IIS 1998", Varaždin 1998. str 141.

15. Sviličić, N.: "Uloga televizije u razvoju turizma u Hrvatskoj", Zbornik radova znanstvenog skupa: "Turizam i novinarstvo", Bol, 23. - 26. listopad 1995. str. 91. - 98.

Znanstveni radovi (praktični uradci):

1. Scenarist, redatelj i montažer dokumentarnog filma: „Svjedok vremena – Kazimir Kovačić“, produkcija Institut za antropologiju, trajanje 27 min, full HD, 2015.

2. Znanstveni savjetnik, koscenarist, kompozitor glazbe i koautor interaktivnog DVD-a „Čudesni svijet fosila“, produkcija Novena, 2013.

Znanstveni radovi

(recenzirani, objavljen u zborniku radova s međunarodnog znanstvenog skupa)
1. Sviličić N.: "Web directing", 11. Međunarodna konferencija "Information and intelligent systems IIS 2000", CD ROM, Varaždin 2000.

(recenziran, objavljen u zborniku radova s domaćeg znanstvenog skupa)

1. Sviličić, N.: "Elegija o etici u smiraj XX stoljeća u hrvatskom novinarstvu", Znanstveni skup "Trenutak hrvatske komunikacije 1997.", Zagreb, 25. ožujak 1998. str. 98. – 104.

2. Sviličić, N.: "Hrvatski mediji na Webu", Zbornik radova sa znanstvenog skupa "Novi mediji", HINA, Zagreb, 15. travanj 1998. str. 89. – 93.

3. Sviličić, N., „E – commerce: put prema E – marketingu“, Zbornik radova sa znanstvenog skupa „Novi mediji 2000“, pristup i pretraživanje sadržaja multimedijskih informacijskih baza, Komunikologijsko – novinarski odsjek Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu i HINA, Zagreb 2000.

Sudjelovanje i izlaganje na međunarodnim znanstvenim skupovima

dr.sc. Nikša Sviličić učesnik je i suorganizator brojnih znanstvenih skupova na kojima je uz sudjelovanje održavao i izlaganja.

Od relevantnijih skupova izdvajaju se:

1.Međunarodna konferencija “2012. Independent international scientific event, promotion if anthropological science” , Portorož, Slovenija, organizacija: dr.sc. Maruška Vidovič, National Institute of Public Health of Slovenia

2012. Izlaganje na temu „Vidržine – Myth or Reality?“

2. Međunarodna konferencija „2011 Anthropology and Health celebratory conference 2011.”, Dubrovnik (direktor: akademik Pavle Rudan, organizacija: Pavao Rudan, Saša Missoni, Sanja Špoljar-Vržina, Linda Whiteford, Leslie Lieberman, Linda A. Bennett)

2011. Izlaganje na temu „Visual Anthropology or Capture Life as Lived“

3. Međunarodna konferencija „Information Technology and Journalism“, Dubrovnik (direktor: Prof.dr. Nenad Prelog) od 1995. – 2007.

2007. Izlaganje „Computer mediated language“, N. Sviličić
2006. Izlaganje „ Cyberlanguage – CML or CMC“, N. Sviličić
2005. Izlaganje „ Cyberspace propaganda“, N.Sviličić
2004. Izlaganje „Internet Maketing in 2004.“, N. Sviličić
2003. Izlaganje „Subliminal Messages in Masmedia“, N. Sviličić
2002. Izlaganje „Internet and multimedia“, N. Prelog, N.Sviličić
2000. Izlaganje „Presentation Techniques in Communication Issues“, N. Sviličić
1998. Izlaganje „New Medium & Croatian Masmedia“, N. Sviličić
1997. Izlaganje „New Internet Techniques“, N. Sviličić, E.Šilić
1996. Izlaganje „New Medium – New Future“, N.Sviličić
1995. Izlaganje „Croatian Medija on Web“, N.Sviličić

4. Međunarodna konferencija „Student Voice“, Hvar (direktor: Domagoj Bebić)

1998. Izlaganje „New Medium X – Rated“, N.Sviličić

5. Međunarodna konferencija „INES 2001“, Helsinki, Finland (direktor: prof.dr. Imre J. Rudas)
2001. Izlaganje "The Role of Multimedia Systems and Directing Web Video Sequences for Online Shopping",
Izlaganje je objavljeno kao članak u Zborniku radova sa Konferencije, "The Role of Multimedia Systems and Directing Web Video Sequences for Online Shopping", Helsinki, Finland, Sep. 2001.

6. Međunarodna konferencija “Turizam i novinarstvo”, Bol 1995, (direktor: prof.dr. Mario Plenković)
1995. Izlaganje “Projekt BINTEL – turistička televizija”, N. Sviličić
Izlaganje je objavljeno u obliku članka: "Uloga televizije u razvoju turizma u Hrvatskoj", Zbornik radova znanstveng skupa: "Turizam i novinarstvo", Bol, 23. - 26. listopad 1995. str. 91. - 98.

7. Međunarodna konferencija “9. Međunarodna Konferencija Informacijski i Inteligentni sustavi ‘98”, Varaždin 1998. (director: prof.dr. Boris Aurer)
1998. Izlaganje “Web Directing”, N. Sviličić
Izlaganje je objavljeno u Zborniku radova, pod naslovom "The mode of expression and way of content presentation croatian journals on Web", 9. Međunarodna konferencija "Information and intelligent systems IIS 1998", Varaždin 1998. str 141.

Sudjelovanje i izlaganje na domaćim znanstvenim skupovima

1. Znanstveni skup "Trenutak hrvatske komunikacije 1997.", Zagreb, 25. ožujak 1998.
1997. Izlaganje "Elegija o etici u smiraj XX stoljeća u hrvatskom novinarstvu", N. Sviličić
Izlaganje je objavljeno u Zborniku radova sa znanstvenog skupa “Trenutak hrvatske komunikacije 1997.”, Zagreb, 25. ožujak 1998. str. 98. – 104.
2. Znanstveni skup „Novi mediji“, HINA, Zagreb, 15.travanj 1998.
1998. Izlaganje "Hrvatski mediji na Webu", N. Sviličić
Izlaganje je objavljeno u obliku članka Zborniku radova sa znanstvenog skupa "Novi mediji", HINA, Zagreb, 15. travanj 1998. str. 89. – 93.

3. Znanstveni skup „Novi mediji 2000.“, HINA i FPZG 13. svibanj 2000.

2000. Izlaganje „E – commerce: put prema E – marketingu“ , N. Sviličić

Izlaganje je i objavljeno u obliku članka u Zborniku radova sa znanstvenog skupa „Novi mediji 2000“, pristup i pretraživanje sadržaja multimedijskih informacijskih baza, Komunikologijsko – novinarski odsjek Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu i HINA, Zagreb 2000.

Nastavna djelatnost

U zvanju znanstvenog suradnika / docenta sudjeluje u nastavi pri:

1.Filozofskom fakultetu
(Katedra za antrolopogiju i etnologiju - “Teroije i prakse vizualne antropologije)

2.Fakultetu političkih znanosti
(Studij novinarstva – “Konvergencija medija”)

U nastavnom zvanju višeg predavača, na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu drži nastavu, seminare i vježbe na sljedećim predmetima (2002. - ):

1. Komunikacijski aspekti i integracija medija
2. Managerske komunikacijske „soft skill“ tehnike
3. Multimedijska komunikacija
4. Multimedija
5. Multimedijski marketing
6. Integracija medija (specijalistički studij)
7. Multimedijski marketing (specijalistički studij)

U nastavnom zvanju profesora visoke škole na Vernu u Zagrebu drži nastavu, seminare i vježbe na sljedećim predmetima (2010. - ):

1. Odnosi sa medijima (nositelj kolegija) 2009. - danas
2. Multimedijski sustavi (nositelj kolegija) 2010. - danas

U nastavi godišnje provede više od 100 sati. Izvodi predavanja, seminare i vježbe

- Predavač na TVZ-u, specijalistički studij, na kolegijima: Managerske „soft skill“ tehnike, Multimedijski marketing i Integracija medija 2007. – danas
- Predavač kolegija "Multimedijski marketing" i "Integracija medija" pri Tehničkom veleučilištu - smjer "Elektroničko poslovanje" 2002. – danas
- Asistent prof. dr. Nenadu Prelogu pri Faklutetu organizacije i informatike u Varaždinu na kolegiju "INDOK" 2000. - 2001.
- Asistent i predavač pri Hrvatskim studijima na kolegiju "Teorija informacija i komunikacija" 2000. - 2001.
- Znanstveni novak na projektu dr.sc. Željka Hutinskog: "Formalizacija i normiracija procjene sigurnosti informacijskog sustava" 2000. - 2001.
- Asistent prof.dr. Nenadu Prelogu pri Hrvatskim studijima - kolegij "Komunikologija i teorija informacija" 1997. - 1999.
- Znanstveni novak pri FPZ na projektu prof. dr. Pavla Novosela "Hrvatska demokracija i njeni mediji" 1997. -1999.

Mentorstva
2002. – danas

Mentor pri izradi 47 diplomskih radova pri Vernu i Tehničkom veleučilištu

Izbori u znanstvena zvanja:
1. Docent (doc.dr.sc.)
2. Znanstveni suradnik : informacijske znanosti (2011.g.)
3. Znanstveni suradnik : humanističke znanosti (2010.g.)
4. Profesor visoke škole / Vern

Nagrade i priznanja

2011. Nagrada “Porin”, kao kompozitoru, za hit godine za film i kazalište u 2011.

2010. Velika nagrada publike na festivalu u Puli sa filmom „Vjerujem u anđele“

2010. Nagrada publike na festivalu LIFE u Leskovcu sa filmom „Vjerujem u anđele

2010. Nagrada publike na festu u Madeiri (Portugal) sa filmom „Vjerujem u anđele

2010. Nagrada publike na Niš film festivalu za film „Vjerujem u anđele“

2010. Nagrada publike na festivalu u Freiburgu sa filmom „Vjerujem u anđele“

2010. Nagrada publike i nagrada sponzora festivala na Andrey Tarkovsky festival (Rusija) za film „Vjerujem u anđele“

2010. Godišnja Nagrada grada Visa za film „Vjerujem u anđele“

2009. Nagrada grada Komiže za dosege u kulturi za 2009.

2001. Internacionalno „JT Award“ priznanje: „The best in maintainig corporative
communication processes“, Osaka, 21.01.2001.

2000. Godišnja nagrada "Canopus Award" za najbolji multimedijalni NLE projekt, Tokyo 25. - 28. 04. 2000.

1999. Posebno priznanje za najuspješniji pristup Telemarketing kampanji na konferenciji "International media studio approach" Amsterdam, 05.06.1999.

1998. Dobitnik "Zlatnog zvona" na Festivalu tržišnih komunikacija za plakat i video spot sa konceptom "Bramac - Jednom zauvijek" (suradnja sa timom "K & K", Hrvatska)

1998. Nagrada Društva sveučilišnih profesora za znanstveni rad temeljen na istraživanju "Hrvatsko novinarstvo i Internet"

1997. Nagrada "Big Bell" za najinovativniji pristup kampanji za "TIM International (Belgijski odsjek)"

1996. Nagrada "Franz Mc Pherson" za najbolju internacionalnu TV kampanju (projekt Canopus NLE, predstavljanje na CFSS-u, Beč, 13.04.1996)

1995. Rektorova Nagrada "Komunikološki aspekti audiovizuelnih poruka"

Znanje stranih jezika
- Engleski
- Talijanski

Poznavanje rada na računalu
• Microsoft office / standardni paketi
• Borland (expert level)
• C++ (expertlevel)
• Ekspertno znanje “Canopus software editing systems” / instructor licencor
• Avid editing systems (expert level)
• Final Cut Pro editing systems (expert level)
Cubase / Pro Tools (expert level)

Hobiji:
Glazba (poliinstrumentalist sa 13 instrumenata koje aktivno svira: violina, viola, usna harmonika, elektroakustična gitara, klasična gitara, bas gitara, klarinet, saksofon, klavir, prim, mandola, mandolina, kontrabas …)
Komponiranje glazbe (objavljen album: CD / Aquarius records 2013. “U sobi izgubljenih koraka”, Newage music; za Olivera Dragojevića napisao pjesmu „Vjerujem u anđele“, koja je dobila Porina za hit godine 2011.g.)
Sokolaranje
Kreativni postupci sa “Looper tehnologijom” expert levevel (certifkat LPP M1)

Nikša u kratkim crtama

Upornost
100%
Ambicioznost
93%
Kreativnost
87%
Političnost
5%
Sitni kućni poslovi
9%
Talent za crtanje
15%
Putovanja
85%
Gastronomski užici
92%
Kontrolirani hedonizam
97%

Kontakt

Vaše ime (obavezno)

Vaš Email (obavezno)

Naslov poruke

Vaša poruka

captcha